Kunstfaglig utdanning fra Universitetet i Agder (130 sp)

Kurs i akttegning.

 

Utstillinger

 2014

Deltok med maleri i utstillingen "Vårslepp" ved Grimstad kunstforening i 2011.

Juni; 26 malerier utstilt på Dømmesmoen i Grimstad.

Sept-okt; 14 malerier utstilt i "Stallen"i Froland.